.

Are Phthalates Dangerous for Your Health?

"Ftalater - En tyst fara inom personlig vård

Omöjligt att uttala, onödigt att använda. Varför? Dessa kemikalier är ansvariga för tusentals människors förtida död varje år. Ja, de är farliga för din hälsa. Vad är ftalater? Det är en grupp kemiska föreningar som används för att göra plast mer hållbar. Bland många platser där de kan återfinnas används ftalater allmänt för att skapa förpackningsmaterial som används inom personlig vård och skönhetsindustrin.

Varför är ftalater farliga?

Dessa ofta använda kemikalier kan störa kroppens endokrina system, vilket innebär att de stör produktionen av mänskliga hormoner. Ftalater kommer in i ditt system genom konsumtion av produkter som innehåller dessa kemikalier - även genom att andas in luft förorenad med ftalater! Enligt Centers for Disease Control and Prevention i USA har vuxna kvinnor ofta högre halter av ftalater än vuxna män, förmodligen på grund av mer frekvent användning av kosmetika och skönhetsprodukter med höga halter av dessa kemikalier. Det är viktigt att veta att ftalater är en grupp kemikalier, där vissa redan är permanent förbjudna för användning i hushållsvaror och andra har okända effekter på människokroppen. Studier om effekten av vissa typer av ftalater har visat på ett samband mellan cancer, hjärtproblem och problem med reproduktionssystemet och exponering för ftalater.

Referenser:

CNN, Syntetisk kemikalie i konsumtionsprodukter kopplad till tidig död, enligt studie. Centers for Disease Control and Prevention, Faktablad om ftalater.

Tillbaka till blogg

the lifelong family

@wearelifelong